La nostra inquietud personal ens porta a explorar altres camps més enllà dels límits de Pam a Pam, treballant en altres projectes i molt sovint col·laborant amb altres equips d’arquitectes. Aquestes experiències professionals ens enriqueixen i ens fan avançar en l’exercici de la nostra professió.